Temari OPOS

Temari específic de la categoria

Odontòleg d’equip d’atenció primària

1. Concepte d’història natural de la malaltia dental. Determinants

de la salut bucodental. Programa de salut bucodental en l’escola. Revisions

dentals a escolars. Prevenció i promoció de la salut bucodental.

2. Història clínica en odontologia. Anamnesi i antecedents. Exploració.

Exàmens complementaris. Diagnòstic, pronòstic i pla de tractament.

3. Diagnòstic radiològic en odontologia. Diagnòstic diferencial

dels processos dentaris, ossis i dels teixits tous de l’aparell estomatognàtic.

Tècniques radiològiques en odontologia. Normes de protecció

radiològica.

4. L’odontòleg en l’equip d’atenció primària: funcions, coneixements

i mitjans necessaris per a desenvolupar la responsabilitat dins

de l’organització. Farmacologia odontològica. Ús racional dels medicaments.

5. Càries dental. Concepte, etiologia, patologia, histopatologia clínica,

formes clíniques, diagnòstic, pronòstic i tractament. Prevenció i

detecció del risc de càries. Mètodes de remoció mecànica de la placa i

de control químic amb agents antimicrobians. Saliva i placa bacteriana.

Mètodes de control de la placa bacteriana. Consell dietètic.

6. Els fluorurs en odontologia. Mecanismes preventius del fluor.

7. Segelladors de fissures. Bases científiques. Indicacions i tècniques.

8. Programes preventius individualitzats en la clínica odontològica.

Programa preventiu bàsic i en funció del risc del pacient. Pacients

d’alt risc. Importància del reforç. Programes preventius bucodentals

per a grups específics. Persones amb discapacitat física o psíquica.

Programes preventius per a embarassades.

9. Patologia pulpar: pulpitis reversibles i irreversibles. Necrosi

pulpar. Patologia periapical.

10. Bases biològiques per a la restauració dental. Tractament del

complex dentinopulpar. Tractaments conservadors de la vitalitat pulpar.

Protecció pulpar directa. Protecció pulpar indirecta. Grans reconstruccions

del grup anterior i posterior.

11. Tractaments d’endodòncia. Apicoformació. Apicectomia. Quistectomia.

Anatomia, fisiologia, diagnòstic i preparació biomecànica.

Tècniques d’obturació radicular. Restauració de la dent desvitalitzada.

Monyons i perns intraradiculars.

12. Descripció i tractament de les lesions endoperiodontals combinades.

Síndrome de la dent fisurado o esclat radicular.

13. Defectes congènits i adquirits de l’esmalt i la dentina. Diagnòstic

i tractament.

14. Malaltia periodontal. Concepte. Classificació. Etiologia. Epidemiologia.

15. La intervenció quirúrgica. Estudis preoperatoris. Temps operatoris

en cirurgia bucal. Hemostàsia. Tècniques de sutura.

16. Anestesia en odontologia: tipus d’anestèsia, indicacions i contraindicacions.

Efectes secundaris de l’anestèsia local. Reanimació en

situacions de risc.

17. Extracció dentària. Instrumental. Pautes de conducta després

de l’extracció. Complicacions. Comunicacions bucosinusals. Restes

radiculars. Extraccions complexes. Exodòncia quirúrgica. Odontosecció:

tècniques i indicacions. Exodòncia de dents temporals.

18. Dents incloses: cordals, claus i altres. Estudi clinicoradiològic.

Patologia de la tercera molar. Patologia, clínica i tractament de la tercera

molar inclosa.

19. Infecció odontògena: concepte, etiologia, bacteriologia clínica,

vies de propagació, quadres clínics, complicacions sèptiques: cellulitis,

osteïtis i osteomielitis. Diagnòstic i tractament.

20. Cirurgia periapical. Indicacions. Tècniques quirúrgiques.

21. Quistos dels maxil·lars. Quistos odontogènics. Quistos no

odontogènics. Pseudoquistos.

22. Frenectomia. Cirurgia preprotètica. Vestibuloplàstia. Alveoloplàstia.

23. Traumatismes alveolodentaris i dels maxil·lars. Diagnòstic de

les fractures craniofacials. Tractament d’emergència.

24. Traumatologia dentària. Concepte, classificació. Lesions

immediates i tardanes. Prevenció dels traumatisme dentals. Urgències

en odontoestomatologia.

25. Morfologia i funció de la mucosa i submucosa de la cavitat

bucal. Particularitats de la mucosa de la llengua i el llavi. Aspectes

immunològics de la mucosa bucal.

26. Lesions de la mucosa bucal: concepte, classificació i projecció

clínica.

27. Hiperplàsies i tumors benignes dels teixits blans bucals.

28. Lesiones premalignes de la cavitat bucal.

29. Càncer oral: epidemiologia, etiopatogènia, histopatologia, clínica,

diagnòstic i tractament.

30. Infeccions per cocos i bacils: impetigen, quilitis angular, granuloma

telangiectàtic, cel·lulitis, gingivitis ulceronecròtica aguda.

31. Infeccions específiques de la mucosa oral: sífilis, tuberculosi,

lepra i actinomicosi.

32. Malalties víriques amb repercussions en odontologia.

33. Infeccions per fongs de la mucosa oral: classificació de les

micosis. Clínica, diagnòstic i tractament. Candidosi.

34. Lesiones ulcerades de la mucosa oral: aftes i aftosis. Lesions

vesiculoampul·loses orals.

35. Morfologia de les glàndules salivals. Alteracions del fluix salival.

Desordes traumàtics i obstructius: mucocele i sialolitiasi.

36. Malalties infeccioses i inflamatòries de les glàndules salivals.

Sialoadenitis. Síndrome de Sjögren.

37. Desordes degeneratius glandulars: sialodenosi, oncocitosi, sialometaplàsia

necròtica. Patologia salivar en pacients infectats per VIH.

38. Tumors benignes i malignes de les glàndules salivals.

39. Patologia de la llengua. Glossopaties no classificades.

40. Dolor musculoesquelètic masticatori i dolor vascular. Dolor

neurogen i neuropaties: neuràlgia del trigemin. Altres neuràlgies essencials

del massís craniofacial.

41. Tractament dental en pacients amb alteracions hematològiques

i trastorns de la coagulació. Pacients en tractament amb anticoagulants,

protocols.

42. Atenció odontològica a pacients immunodeprimits, oncològics,

amb VIH, connectivopaties, alteracions renals, hepàtiques, endocrines,

de l’aparell locomotor i psiquiàtriques.

43. Manifestacions orals de les malalties hematològiques: anèmies,

policitèmies, limfomes, leucèmies, leucocitosi.

44. Prevenció i control de les infeccions encreuades en el gabinet

odontològic, tècniques de barrera. Asèpsia. Indicacions i metodologia.

Protocols d’actuació davant d’accidents biològics.

45. Actitud del xiquet en la consulta odontològica. Tècniques de

maneig de la conducta en odontopediatria.

46. Erupció dentària. Cronologia i alteracions. Examen radiogràfic.

Dents supernumeràries: mesiodens.

47. Creixement i desenvolupament craniofacial en el xiquet. Normalitat

i patologia.

48. Maloclusions: concepte i etiopatogènia. Factors locals, generals

i hàbits. Nivells de prevenció. Mesures preventives en pacients

amb tractament ortodòntic.

49. Disfuncions craniomandibulars: fisiopatologia, clínica, exploració,

diagnòstic i tractament. Desordes funcionals dels músculs de la

masticació.

50. Tumors odontogènics i no odontogènics dels maxil·lars.

 

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/06/10/pdf/2009_6593.pdf